Gästfiske i Sjöbodasjön


 

Vi kommer inte att sälja några gästfiskekort till Sjöbodasjön i år.

Orsaken till det är bland annat att vi fått in oerhörda mängder mört i sjön som gör det väldigt svårt att bedriva riktat fiske efter ruda.
Eventuellt kommer vi att öppna vattnet kommande år. Information kommer här på hemsidan.