Arbetsdagen i Sjöboda i bilder


Vi var ett tiotal personer som anslöt till arbetsdagen i Sjöboda i lördags. Allmän städning och uppröjning kring sjön stod på schemat tillsammans med nybyggnation av en stenkista till vänster om badplatsen. Dessutom byggdes det landgångar till peggarna till vänster om badplatsen och ”plattan” räddades efter isens påfrestningar i vintras.

Resultatet blev grymt bra!

IMG_5201

Byggmöte med kaffe!

IMG_5207

Ramen till stenkistan lyfts på plats av Joel och Stefan

IMG_5210

Stefan fyller med sten innan locket läggs på och ”finsnickeriet” börjar.

IMG_5208

Lubbe och Johan röjer vass.

IMG_5216

Lubbe säkrar upp plattformen.

IMG_5214

Joel, Billy och Pelle bygger landgång ut till plattan.

Tack till alla inblandade!

,