Automatiska uppdateringar av KTn


automagiskt

Numer sker alla uppdateringar av klubbtävlingen direkt och automatiskt (eller automagiskt om man så vill) när en fisk anmäls. Därmed kommer det inte rapporteras här när klubbtävlingen är uppdaterad i framtiden… Ställningen i klubbtävlingen kan ses av samtliga men om man vill ta del av artlistorna så krävs det att man loggar in.

Skitfiske!

,