Vill du besöka Sjöbodasjön?


brygga

Årsmötet beslutade även i år att tillåta gästfiske i Sjöbodasjön. Är du intresserad av att besöka sjön så finner du all infomation om hur du går tillväga via den här länken ›

Var noga med att följa de regler som finns för sjön!